VISITOR REGISTRATION -> English version

CosmeticBusiness Poland 2018 - Formularz Rejestracyjny Uczestnika

Zawiera rejestrację na HPCI CEE 2018

ODWIEDZAJĄCY

ZAMÓWIENIE

Karta wstępu na CosmeticBusiness Poland 2018 Wejście darmowe

CAPTCHA

UWAGA: Karta wstępu / identyfikator jest ważna wyłącznie dla osoby, dla której została wystawiona.
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SOFW Verlag fuer chemische Industrie H.Ziolkowsky GmbH oraz Leipziger Messe GmbH w celach realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą z 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U z 2016 Nr 133 poz. 833).
2. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez SOFW Verlag fuer chemische Industrie H.Ziolkowsky GmbH z siedzibą w Dorfstrasse 40, 86470 Thannhausen, Niemcy do celów marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28 z późniejszymi zmianami). Przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania przesyłając wiadomość e-mail na adres datenschutz@sofw.com z tematem "BRAK ZGODY”, składając oświadczenie w siedzibie SOFW Verlag fuer chemische Industrie H.Ziolkowsky GmbH lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 8281 799400. Polityka prywatności

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Leipziger Messe GmbH z siedzibą w Messe-Allee 1, 04356 Leipzig, Niemcy do celów marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28 z późniejszymi zmianami). Przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania przesyłając wiadomość e-mail na adres bdsb@leipziger-messe.de z tematem "BRAK ZGODY”, składając oświadczenie w siedzibie Leipziger Messe GmbH lub korzystając ze specjalnego formularza (Contact form to assert your rights) Regulamin oraz ogólne warunki zakupów.
3. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Vincentz Network GmbH & Co. KG z siedzibą w Plathnerstaße 4c, 30175 Hannover, Germany do celów marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28 z późniejszymi zmianami). Przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania przesyłając wiadomość e-mail na adres info@vincentz.net z tematem "BRAK ZGODY”, składając oświadczenie w siedzibie Vincentz Network GmbH & Co. KG lub telefonicznie pod numerem telefonu +49 511 9910-000. Polityka prywatności